Hoppas du är beredd!

Skyddsrum - dyrt och besvärligt?

Om det blir fel, ja.

Fastighetsägaren ansvarar för skyddsrummets skyddsförmåga genom löpande underhåll, renoveringar och ombyggnader. Det är inte ovanligt att det görs felaktiga ingrepp i skyddsrum som påverkar skyddsförmågan och att fastighetsägaren själv sedan får ta kostnaden för återställa felet.

För dig som äger eller förvaltar en fastighet med skyddsrum finns mer här…. 

Läs mer

Stambyte

Genom skyddsrum ställs speciella krav.

Ungefär två tredjedelar av alla skyddsrum byggdes under perioden 1951–1974 och den största andelen återfinns i flerbostadshus. Upprustningen av dessa fastigheter har bara påbörjats och de närmaste 15–20 åren kommer huvuddelen att renoveras. En stor del av den upprustning som krävs i dessa flerbostadshus, stambyte, fasadrenovering och liknande insatser, kan påverka skyddsrummens funktion.

Läs mer

2012-12-04

Nyheter på hemsidan

På "Nyttiga länkar" hittar ni numera länkar till en del av MSBs typlösningar. Vi har då dessutom ...

2012-09-07

Ytterligare typlösningar...

MSB publicerade igår hela uppsättningen med de nya typlösningarna.

2012-08-30

Fler nya typlösningar

Sedan 28/8 finns det nya typlösningar, till och med T12, publicerade på MSBs hemsida