dyrt och besvärligt?

Om det blir fel, ja.

Fastighetsägaren ansvarar för skyddsrummets skyddsförmåga genom löpande underhåll, renoveringar och ombyggnader. Det är inte ovanligt att det görs felaktiga ingrepp i skyddsrum som påverkar skyddsförmågan och att fastighetsägaren själv sedan får ta kostnaden för återställa felet. För dig som äger eller förvaltar en fastighet med skyddsrum finns mer här….

Läs mer

Stambyte

Genom skyddsrum ställs speciella krav.

Ungefär två tredjedelar av alla skyddsrum byggdes under perioden 1951–1974 och den största andelen återfinns i flerbostadshus. Upprustningen av dessa fastigheter har bara påbörjats och de närmaste 15–20 åren kommer huvuddelen att renoveras. En stor del av den upprustning som krävs i dessa flerbostadshus, stambyte, fasadrenovering och liknande insatser, kan påverka skyddsrummens funktion.

Läs mer

Hoppas du är beredd!

Om Sverige utsätts för angrepp och kvalificerade stridsmedel förväntas användas, ska människor i landet ha möjlighet att sätta sig i säkerhet. Det bästa sättet att skydda sig är att befinna sig i ett skyddsrum.

Handboken för dig som äger fastighet med skyddsrum

Handboken beskriver mycket av det du som fastighetsägare kan behöva, framför allt för att undvika kostsamma misstag.

Läs mer