Arbete i skyddsrum

Arbete i fastighet med skyddsrum

Det finns en övergripande regel för arbete i fastigheter med skyddsrum: Anlita en skyddsrumssakkunnig!

Om skyddsrummet eller dess funktion berörs av ditt projekt kommer du att behöva den sakkunniges beslut om hur åtgärderna skall utföras. Om projektet inte berör skyddsrummet kommer den sakkunnige att intyga detta i ett yttrande till byggnadsnämnd och MSB.

Om du behöver hjälp med att hitta en sakkunnig på din ort hjälper vi gärna till med detta.

MSBs typlösningar - godtaget utförande

Typlösningarna beskriver hur olika åtgärder SKALL utföras och hur skyddsrumsdetaljer skall underhållas för att skyddsrumsfunktionen skall bevaras. Vissa åtgärder får lov att utföras utan sakkunnigbeslut, andra inte. I en del av fallen gäller dessutom att sakkunnig med kvalificerad behörighet skall godkänna den tänkta åtgärden i förväg. Vad som gäller framgår av respektive typlösning.

 

Genvägar till typlösningarna och beskrivningar av deras innehåll hittar du här.

Skyddsrums- skylten

är inte bara en upplysning om att fastigheten innehåller skyddsrum. Den kan även ses som en larmsignal. Är du osäker på skyddsrums- reglerna, ring Skyddsprodukter innan du gör något.