Håltagning

Betongborrning och betongsågning

Ett skyddsrum är en gastät konstruktion. Detta innebär inte egentligen något problem, för det är ganska klart hur olika typer av rör och kablar skall dras till eller genom skyddsrum. Alla – ALLA – hål i skyddsrummets väggar, tak eller golv kräver sakkunnigs beslut om hur det skall göras.

Det som däremot blir problem är när hål görs i väggarna utan att hänsyn är tagen till att det faktiskt är ett skyddsrum. Att återställa felaktigt upptagna hål kan bli ett dyrt kapitel, speciellt om det är i vinklar och vrår eller nära tex skyddsrumsdörren. Även storleken spelar roll…

OBSERVERA

Roxtec rör- och kabelgenomföringar spänns fast med flänsen mot betongen på utsidan av skyddsrummet i kärnborrat hål med angiven storlek.

Tänk efter före

Eftersom avloppet kommer ner är så nära klacken i taket krävs specialplåt. På väggen i bakgrunden syns en igensättningsplåt.