Övrig VVS

Andra rör...

Vatten- och värmerör är vanligt förekommande i skyddsrum, liksom avlopp. Skyddsrumsfunktionen gör att speciella krav ställs på rördimensioner, på genomföringar och på infästning av rören. Radiatorer är tillåtna i skyddsrum, men fånganordningar krävs. Hetvattenledningar är normalt sett inte tillåtna, medan det för sprinkler finns typlösningar sedan några år tillbaka.

Rör genom skyddsrumsvägg

Insida skyddsrum, med avstängningsventiler och korrekt infästning. Foto: Tommy Johnson, Tyréns.
Utsida skyddsrum, med korrekt monterade klämgenomföringar. Foto: Tommy Johnson, Tyréns.