Nyttiga länkar

Utvalda typlösningar

Här hittar du typlösningar för underhållet av skyddsrummet och några till. För åtgärder och förändringar i skyddsrummet rekommenderar vi att du alltid kontaktar oss eller någon sakkunnig innan arbetet påbörjas.

Allmänt om skyddsrummet, dess underhåll och regler för iordningställande, skyltning och fredsutnyttjande.

Krav på svets- och rostskyddsarbeten i skyddsrum.

Skyddsrumsstommen: Underhållsrutiner, lagning och ev beklädnad.

Luftslussen: Funktion, utföranden och placering.

Skyddsrumsdörren: Olika typer, detaljritningar på gångjärn och stängningsbeslag samt underhållsrutiner.

Dörr för fredsanvändning – inklädnad av skyddsrumsdörr i öppet läge.

Gasdörren: Detaljritningar på gångjärn och stängningsbeslag samt underhållsrutiner.

Skyddslucka: Detaljritningar på gångjärn och stängningsbeslag samt underhållsrutiner.

Gastät lucka: Detaljritningar på gångjärn och stängningsbeslag samt underhållsrutiner.

Reservutgång: Olika typer, detaljritningar samt underhållsrutiner.

Andra öppningar i skyddsrumsstommen, bla skyddsplåtar: Olika typer, detaljritningar på gångjärn och stängningsbeslag samt underhållsrutiner.

Skjutbart väggelement: Detaljritningar och underhållsrutiner.

Monterbar pelare: Detaljritningar och underhållsrutiner.

Skyddsrummets ventilationssystem 1: Olika typer av fläktar, filtrering och stötvågsskydd samt underhållsrutiner.

Skyddsrummets ventilationssystem 2: Upphängning, förvaring och underhållsrutiner för tilluftkanaler.

Skyddsrummets ventilationssystem 3: Övertrycksmätarens funktion, förvaring och underhåll.

Skyddsrummets ventilationssystem 4: Olika typer och underhållsrutiner för övertrycksventil.

Skyddsrummets ventilationssystem 5: Frånluft

Toalettutrymmen: Typer, placering, koppling till ventilationssystemet samt underhållsrutiner.

Rörledningar i skyddsrum: Generella regler för transporterade medier, isolering, upphängning och genomföringar samt underhåll.

Avloppsrör i skyddsrum: Generella regler, upphängning, genomföringar samt underhåll.

Tappställe och golvbrunn: Regler och underhållsrutiner

Uppvärmning av skyddsrummet: Krav, infästning och underhållsrutiner.

Elinstallationer i skyddsrum: Generella regler, genomföringar, infästning och underhåll.

Luftintag till skyddsrummet: Förekommande typer och underhållsrutiner.

Utvändigt: Beskrivning av utrymningsväg, luftintag och utvändig skyltning samt underhållsrutiner.

Skyddsrumsförrådet: Krav på utrymmen för säker förvaring av skyddrumsutrustningen och underhållsrutiner.

Utrustningen: Checklista för den utrustning som skall finnas i förrådet, de krav som ställs på förpackningar mm samt underhållsrutiner.