Historia

Mer än 20 framgångsrika år

Verksamheten startade 1993, då Tore Robertsson grundade företaget. Ett par av landets ledande skyddsrumstekniker anlitades för att utveckla och certifiera produkter. I januari 1994 startade leveranserna av de första produkterna och under det året erhöll också företaget alla nödvändiga godkännanden.

Skyddsprodukter i Sverige AB har under årens lopp, tack vare sin långa erfarenhet, kompetens och service, varit ett mycket framgångsrikt företag. Detta resulterade i att Tore Robertsson tilldelades priset som Årets Företagare i Malmö 1999.

Förutom produkterna för civilförsvar satsade Skyddsprodukter i Sverige AB genom FilterNu på att erbjuda ett heltäckande filtersortiment för ventilation, med ambitionen att snabbt och effektivt leverera rätt kvalitetsfilter till yrkesutövare och fastighetsförvaltare till lägre total kostnad än någon annan aktör på marknaden. Denna del av verksamheten växte sig allt starkare och avyttrades så småningom till Resema AB. Filterverksamheten fanns kvar i samma lokal ända fram till 2010.

Skyddsrumsverksamheten har varit helt i fokus sedan 2007, men även den har förändrats genom åren. De första åren låg fokus på tillverkning och försäljning av utrustning till skyddsrum, medan vi idag i allt större utsträckning blivit en del av byggindustrin när det gäller ROT-projekt i fastigheter med skyddsrum.