Kvalitet och utveckling

Nya problem kräver nya lösningar

Kvalitetssystem

För att kunna få certifikat för tillverkning av produkter för svenska skyddsrum krävs ett av MSB godtagbart kvalitetssystem. Bedömning, kontrollinsatser och löpande revisioner görs av FOI, Försvarets forskningsinstitut, på uppdrag av MSB.

Löpande tillverkningskontroll utförs av skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet.

Utveckling

Inom skyddsområdet sker kontinuerlig forskning och i takt med nya rön krävs nya lösningar. Vi har en egen teknisk utveckling av nya produkter och är dessutom certifierade för att tillverka de flesta produkter som specificeras av MSBs tillverkningshandlingar. Efter så många år i branschen har ett gott samarbete utvecklats med MSB, FOI, skyddsrumssakkunniga över hela landet och inte minst med ett flertal entreprenörer som specialiserat sig på arbete i skyddsrum.