Produkter

Certifierade produkter

Skyddsprodukter i Sverige AB har certifikat som tillåter oss att producera det mesta som hör till skyddsrum och vi är registrerade som skyddsrumsleverantör hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Detta innebär att vi åtar oss att leverera i enlighet med de regler som gäller och att dessutom hålla oss à jour med gällande regler. Du kan därför alltid ringa för att prata skyddsrum med oss.

Styckeproduktion

Många av produkterna måste specialtillverkas utifrån de faktiska förhållandena i det aktuella skyddsrummet och för väldigt många av dem gäller också att en kvalificerad skyddsrumssakkunnig måste vara inkopplad. För att leva upp till kraven kopplade till vårt åtagande gentemot MSB, finns det till och med en del produkter som vi inte kan sälja utan att själva ha kontakt med sakkunnig. Detta gäller även om ni haft en skyddsrumskontroll och fått föreläggande från MSB.

Om du fått ett föreläggande och vill ha vår hjälp är det alltid en fördel om vi får ta del av det föreläggande MSB skickat till dig, via mail eller fax. Glöm inte skriva ner dina kontaktuppgifter. 

Kontakta oss

Telefon: 040-944030

Certifieringsmärke

Av MSB certifierade produkter skall alla vara märkta med detta märke. Certifikatnummer skall också anges, precis under märket. Registrerade leverantörer tilldelas ett SRG-nummer som används på produkter som inte kräver tillverkningscertifikat. Skyddsprodukter heter SRG 737.